Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2024

Behovsanalys och förslag på övervakning av fisk och kräfta : översyn av krav på övervakning i Hjälmaren, Mälaren, Vänern och Vättern

Ek, Caroline; Holmgren, Kerstin; Andersson, Mikael

Publicerad i

Havs- och vattenmyndighetens rapport
2024, nummer: 2024:7eISBN: 978-91-89329-80-5
Utgivare: Havs- och vattenmyndigheten