Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Licentiatavhandling2005Öppen tillgång

Measurements of trackways as a method for assessing locomotion in dairy cows

Telezhenko, Evgenij

Nyckelord

lic.-avh; dairy cows; locomotion; kinematics; floors; floor husbandry; animal health; measurement; methods

Publicerad i

Avhandling (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2005, nummer: 2ISBN: 91-576-6852-3
Utgivare: Department of Animal Environment and Health, Swedish University of Agricultural Sciences