Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2013Öppen tillgång

Utvärdering av pegelmätningar i IKEU-vattendrag 2007-2011 : vad ger vattenståndsmätningar för information om surstötar? Ett Fokusprojekt inom IKEU

Wilander, Anders; Östlund, Mikael; Andrén, Cecilia

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2013, nummer: 2013:2
Utgivare: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversite