Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2008Öppen tillgång

Syrgasförhållanden i kalkade sjöar inom IKEU

Wilander, Anders

Publicerad i


Utgivare: Institutionen för miljöanalys, Sveriges lantbruksuniversitet