Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2024Öppen tillgång

Här inne finns en stad

Deak Sjöman, Johanna; Wade, Emily

Publicerad i

Stad & land (Alnarp. 1982)
2024, nummer: 199eISBN: 978-91-8046-620-2
Utgivare: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet