Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2024Öppen tillgång

Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk : årsrapport för 2023

Adill, Anders; Eiler, Stefan; Holliland, Per; Wallin Kihlberg, Isa; Åkerlund, Carolina

Nyckelord

Kärnkraft; kylvatten; recipientkontroll; provfiske; bottenfauna

Publicerad i

Aqua notes
2024, nummer: 2024:16eISBN: 978-91-8046-624-0
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet