Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2003

Genteknik och växtförädling - båda förändrar grödor

Glimelius Kristina, Dixelius Christina, Bergman Per

Publicerad i

Titel: Vetenskapsrådets årsbok
Utgivare: Vetenskapsrådet