Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Doktorsavhandling2006Öppen tillgång

Steal this place : the aesthetics of tactical formlessness and "The Free Town of Christiania"

Hellström, Maria

Nyckelord

towns; planning; aesthetic value; social participation; housing; social behaviour; denmark

Publicerad i

Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
2006, nummer: 2006:27ISBN: 91-576-7076-5
Utgivare: Dept. of Landscape Planning, Swedish University of Agricultural Sciences

   SLU författare

  • Hellström Reimer, Maria

   • Institutionen för landskapsplanering Alnarp, Sveriges lantbruksuniversitet

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/13475