Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Doktorsavhandling2006Öppen tillgång

Chip geometry : methods to impact the geometry of market chips

Bjurulf, Anders

Nyckelord

wood chips; dimensions; consistency; production; quality; methods

Publicerad i

Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
2006, nummer: 2006:61
ISBN: 91-576-7110-9
Utgivare: Dept. of Forest Products and Markets, Swedish University of Agricultural Sciences

   SLU författare

  • Bjurulf, Anders

   • Institutionen för skogens produkter, Sveriges lantbruksuniversitet

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/13735