Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Doktorsavhandling2006Öppen tillgång

Effects of wildfire and prescribed burning on soil fauna in boreal coniferous forests

Malmström, Anna

Nyckelord

coniferous forests; forest fires; controlled burning; temperature; forest soils; soil fauna; collembola; protura; cryptostigmata; mesostigmata; enchytraeidae; biodiversity

Publicerad i

Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
2006, nummer: 2006:111ISBN: 91-576-7260-1
Utgivare: Department of Ecology and Environmental Research, Swedish University of Agricultural Sciences

   SLU författare

  • Malmström, Anna

   • Institutionen för ekologi och miljövård, Sveriges lantbruksuniversitet

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/13781