Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensartikel2006

Underlätta smittskydd genom att bygga rätt!

Herlin, Anders

Publicerad i

Konferens

Alnarps mjölkdag

   SLU författare

  • Herlin, Anders Henrik

   • Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ forskningsämne

  Husdjursvetenskap
  Veterinärmedicin

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/14149