Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2007

Försörjning av värmeverk med skogsbränsle -en enkel metod för skattning av lagerkostnader

Fjeld, Dag; Nilsson, S

Publicerad i

Info från projektet Bioenergi från skogen
2007, nummer: INFO från projektet 138
Utgivare: SLU-BTK

    UKÄ forskningsämne

    Förnyelsebar bioenergi
    Skogsvetenskap

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/14537