Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Bokkapitel, 2000

Vänern och dess tillflöden 1999

Sonesten, Lars; Eriksson, Lars; Herlitz, Eva; Persson, Gunnar; Weyhenmeyer, Gesa; Wiederholm, Ann-Marie; Wallin, Mats

Publicerad i

Boktitel: Vänern - Årsskrift 2000
Utgivare: Vänerns vattenvårdsförbund