Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Övrig publikation2002

Vattenkvaliteten i Vänerns tillflöden och utlopp

Sonesten, Lars

Publicerad i

Rapport - Vänerns vattenvårdsförbund
2002, Volym: 22, sidor: 30-38 Titel: Vänern - Årsskrift 2002

Utgivare: Vänerns vattenvårdsförbund

    UKÄ forskningsämne

    Miljö- och naturvårdsvetenskap
    Fisk- och akvakulturforskning

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/14577