Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2000

Vättern och dess tillflöden 1999

Sonesten, Lars; Eriksson, Lars; Herlitz, Eva; Persson, Gunnar; Weyhenmeyer, Gesa; Wiederholm, Ann-Marie; Wallin, Mats

Publicerad i

Rapport från Vätternvårdsförbundet
2000, sidor: 15-52 Titel: Vätternvårdsförbundet - Årsskrift 2000

Utgivare: Vätternvårdsförbundet