Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2001

Vättern och dess tillflöden 2000

Sonesten, Lars; Herlitz, Eva; Weyhenmeyer, Gesa; Wiederholm, Ann-Marie

Publicerad i

Rapport från Vätternvårdsförbundet
2001, sidor: 15-51 Titel: Vätternvårdsförbundet - Årsskrift 2001

Utgivare: Vätternvårdsförbundet