Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensartikel2007

Environmental monitoring of pesticides in Sweden

Adielsson, Stina; Kreuger, Jenny

Publicerad i

TemaNord
2007, Volym: 2007:514, sidor: 69-78
ISBN: 978-92-893-1462-6
Utgivare: Nordic Council of Ministers

Konferens

Establishing a Nordic Pesticide Monitoring Network

   SLU författare

  • Adielsson, Stina

   • Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
   • Kreuger, Jenny

    • Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

   Associerade SLU-program

   Giftfri miljö

   UKÄ forskningsämne

   Fisk- och akvakulturforskning
   Miljö- och naturvårdsvetenskap

   Permanent länk till denna sida (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/14647