Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2007

Miljöbedömning som verktyg för integrering av miljöfrågor i planering

Hilding-Rydevik; Tuija

Publicerad i

Titel: MKB. Perspektiv på miljökonsekvensbeskrivning

Utgivare: Studentlitteratur