Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Konferensartikel, 2007

Hur leva som kalv för att bli gammal ko?

Svensson Catarina, Hultgren Jan, Pehrsson Mats

Publicerad i

Boktitel: Proc of Djurhälso- och utfodringskonferens
Utgivare: Svensk Mjölk

Konferens


Djurhälso- och utfodringskonferens