Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2007Öppen tillgång

Smittskydd i stora mjölkkobesättningar: rapport från två arbetskonferenser

Herlin, Anders; Hultgren, Jan; Ekman, Torkel

Publicerad i

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2007, nummer: 2007:1ISBN: 798-91-576-7234-6
Utgivare: LTJ-fakulteten