Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2003

Reglerad dränering. Topografiska och hydrologiska förutsättningar i södra Sveriges kustnära jordbruksområden

Joel, Abraham; Wesström, Ingrid; Linner, Harry

Publicerad i

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
2003, nummer: 03:1Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik, SLU

   SLU författare

  • Joel, Abraham

   • Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
    • Linner, Harry

     • Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ forskningsämne

    Jordbruksvetenskap

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/1491