Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2007

Boskapsinventarier i Sverige och Danmark 1250-1400

Myrdal, Janken

Publicerad i

Journal name missing
2007, sidor: 161-176 Titel: Historia. Vänbok till Christer Winberg 5 juni 2007.,

Utgivare: red: L Andersson Palm & M Sjöberg. Historiska institutionens skriftserie 5