Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensartikel2007

Utemiljö och utevistelse för äldre personer med vårdbehov

Bengtsson, Anna; Grahn, Patrik

Publicerad i

Titel: Kultur för livet. Abstracts och presentationer. Kultur, hälsa och livskvalitet i nordisk samverkan
Utgivare: Region Skåne/Kultur Skåne; Kommunförbundet Skåne; Nordisk Kulturfond; Stockholms Läns Landsting

Konferens

Kultur för livet