Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2007

Självverksamhetsanalys- som utgångspungt för kommunikativa strategier

Berg Lejon Solveig, Lidestav Gun

Publicerad i

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2007, nummer: 184
Utgivare: SLU