Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2007

Biomassa i Sverige – en stor resurs men ändå inte tillräcklig

Börjesson, P; Linder, Sune; Lundmark, Tomas

Publicerad i

Titel: Bioråvaror – till vad och hur mycket?
ISBN: 978-91-540-5995-9
Utgivare: Formas