Skip to main content
Conference abstract, 2007

Vitaminförsörjning till mjölkkor utan tillsats av syntetiska vitaminer i en foderstat med 100% ekologiskt foder

Johansson Birgitta, Nadeau Elisabet, Danielsson Hanna, Jensen Søren Krogh, Hymøller Lone, Persson Waller Karin

Published in

Book title: Proc. från Ekokonferensen "Mat i nytt klimat"
Publisher: SLU

Conference


Ekokonferensen "Mat i nytt klimat"