Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2007

Skyddseffekter mot snytbaggeskador för permetrin, cypermetrin, imidakloprid och Conniflex : Sammanställning av förösk anlagda 2002-2005 på Asa och Tönnersjöhedens försöksparker

Wallertz, Kristina; Petersson, Magnus; Johansson, Ulf; Örlander, Göran

Publicerad i

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Asa försökspark)
2007, nummer: 2007:3
Utgivare: SLU