Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2007

Preliminära resultat från 2005 års fältförsök med mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador, resultat efter 2 år; hösten 2006

Härlin, Carina; Petersson, Magnus

Publicerad i

Utgivare: SLU