Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2003

Att skapa framtidsbilder. En metod att utforma framtidsscenarier för uthållig livsmedelsproduktion. MAT 21 rapport nr 3/2003. (ISSN 1650-5611, ISBN 91-576-6583-4). (To Create Future Scenarios. A method to develop future scenarios for sustainable food production, English Summary)

Sonesson, U; Gunnarsson, S; Nybrant, T; Stern, S; Berg, C; Öborn, Ingrid

Publicerad i

Rapport (Mat 21)
2003, nummer: 3
ISBN: 91-576-6583-4
Utgivare: SLU