Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Övrig publikation, 2007

Källor till minskade utsläpp av näringsämnen till hav

Djodjic, Faruk; Ahlgren, Ulla; Hallin, Ann-Katrin
Hallin, Ann-Katrin (red.)

Nyckelord

fortlöpande miljöanalys; övergödning; SMED; källfördelning av svensk belastning med kväve och fosfor till omgivande hav; miljömålsuppföljning

Publicerad i

Boktitel: Kunskapsbank Fortlöpande miljöanalys
Utgivare: SLU

   SLU författare

   • UKÄ forskningsämne

    Fish and Aquacultural Science
    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/15956