Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Övrig publikation, 2007

Storskalig skogmarkskalkning är inte lönsam

Bostedt, Göran; Fölster, Jens; Henriksson, Kerstin; Hallin, Ann-Katrin
Hallin, Ann-Katrin (red.)

Nyckelord

fortlöpande miljöanalys; försurning; skogsmarkskalkning; samhällsekonomiska konsekvenser; miljöekonomi

Publicerad i

Boktitel: Kunskapsbank Fortlöpande miljöanalys
Utgivare: SLU