Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Övrig publikation2007

Brunare vatten när försurningen minskar

Wilander Anders, Adelsköld Nora, Hallin Ann-Katrin

Nyckelord

fortlöpande miljöanalys; försurning; humus; sjöar och vattendrag; vattenfärg; luftkonventionen

Publicerad i

Titel: Kunskapsbank Fortlöpande miljöanalys

Utgivare: SLU