Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Forskningsartikel2007

Samverkan kring sjukdomar av betydelse för hund och människa

Hedhammar, Åke; Lagerstedt, Anne-Sofie; Häggström, Jens; von, Euler Henrik; Hamlin, Helene; Sallander, Marie; Hagman, Ragnvi; Andersson, Göran

Publicerad i

Svensk Veterinärtidning
2007, Volym: 4, sidor: 19-26