Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Tidningsartikel, 2007

Skördetidpunkten för vallfoder avgör foderintaget hos tackor

Arnesson Annika, Nadeau Elisabet

Publicerad i

Svenska vallbrev
2007, nummer: 7, sidor: 1-2
Utgivare: Svenska Vallföreningen