Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2007

Slutrapport- Utökad samordning av landskapsövervakning och uppföljning av Natura 2000- fortsättnignsprojekt 2006

Ståhl, Göran; Gardfjell, Hans; Glimskär, Anders; Hagner, Åsa; Holm, Sören; Walheim, Mats

Publicerad i

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2007, nummer: 196
Utgivare: SLU