Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2007

Lavar på lador. Biologisk mångfald i ladans landskap

Larsson, Jesper; Jonsson, Fredrik; Ekendal, Tobias; Karlsson, Eva

Publicerad i

Journal name missing
2007,
Utgivare: Länsstyrelsen Jämtlands län