Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2007

Effekter av ett förändrat klimat på skogen och implikationer för skogsbruket : Appendix B19 to ”Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter”

Bergh Johan, Blennow Kristina, Bergh Johan, Blennow Kristina, Andersson Mikael, Olofsson Erika, Nilsson Urban, Sallnäs Ola, Karlsson Matts
Blennow, Kristina (red.); Bergh, Johan (red.)

Publicerad i

SOU
2007, nummer: 2007:60
Utgivare: Regeringen