Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2006

Skogsbruksteknisk och miljömässig studie av alternativa avverkningsformer i näringsoptimerad ung granskog

Lundmark, Tomas; Grip, Harald; Linder, Sune

Publicerad i

Skog & trä
2006, nummer: 2006:1
Utgivare: SLU