Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Tidningsartikel, 2007

Tydligare miljömål för övergödning

Wallin, Mats; Ahlgren, Ulla
Ahlgren, Ulla (red.)

Nyckelord

miljömålet "Ingen övergödning"

Publicerad i

Miljötrender från SLU
2007, nummer: 4, sidor: 6-6
Utgivare: SLU Miljödata