Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2007

Landsbygden och "Den nya produktionen"

Myrdal, Janken

Publicerad i

TemaNord
2007, nummer: 2007:521, sidor: 38-43 Titel: Framtidens nordiske jordbruk og kulturlandskap
ISBN: 978-92-893-1470-1
Utgivare: Nordiska ministerrådet

  UKÄ forskningsämne

  Jordbruksvetenskap
  Miljö- och naturvårdsvetenskap
  Landskapsarkitetktur

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/16973