Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2007

Landskapsforskning vid Krusenberg

Myrdal, Janken; Tollin, Clas

Publicerad i

TemaNord
2007, nummer: 2007:521, sidor: 56-57 Titel: Framtidens nordiske jordbruk og kulturlandskap
ISBN: 978-92-893-1470-1
Utgivare: Nordiska ministerrådet