Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2007

Effekten av frekvent mjölkning på mjölkfett och mjölkprotein

Svennersten, Sjaunja Kerstin; Båvius, Anna-Karin; Edvardsson, Annica; Wiking, Lars; Larsen, Lotte B; Nielsen, Jacob H

Nyckelord

Mjölkfett; mjölkprotein; frekvent mjölkning

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
2007, nummer: 267
Utgivare: SLU/HUV