Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensartikel2007

Är dopning ett djurskyddsproblem eller bara en fråga om "fair play"?

Appelgren, Lars-Erik

Publicerad i


Utgivare: Sveriges Veterinärförbund

Konferens

Veterinärkongressen