Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Proceedings (redaktörskap)2007

Placeboeffekten - att skilja mellan terapi och självläkning

Appelgren Lars-Erik
Appelgren, Lars-erik (red.)

Publicerad i