Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2008

Se klimatförändringen med egna ögon – gör fenologiska observationer!

Dahl, Åslög; Bolmgren, Kjell; Langvall, Ola

Sammanfattning

Med den förestående klimatförändringen finns ett ökat behov av att veta hur arter och växtsamhällen påverkas. Svensk naturvård har genom åren haft stor nytta av alla de botanister som på fritiden inventerat den svenska floran. Författarna vill här uppmana till en ny angelägen insats. I dag finns tekniken att rapportera fenologiska observationer som datum för lövsprickning, blomning eller fruktmognad på ett enkelt sätt

Publicerad i

Svensk Botanisk Tidskrift
2008, Volym: 102, nummer: 1, sidor: 19-26 Utgivare: Svenska botaniska föreningen

  UKÄ forskningsämne

  Miljö- och naturvårdsvetenskap
  Jordbruksvetenskap
  Fisk- och akvakulturforskning

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/17597