Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2008Öppen tillgång

Sammetsfläcksjuka

Pettersson Maj-Lis

Sammanfattning

Sammetsfläcksjuka (eng.leafmold), som orsakas av svampen Cladosporium fulvum (perfekt stadium Fulvia fulva), angriper tomat. Hos oss hittar man angrepp på växthusodlade tomater. Sjukdomen kan även uppträda på frilandsodlade tomater i varmare länder med hög luftfuktighet. Det är bladverket som angrips. Förr var sjukdomen vanlig, men med växtförädlingenshjälp framställs resistenta sorter. Svampen har dock en förmåga att bilda nya raser och därmed måste resistensförädlarna hela tiden skapa nya sorter.

Publicerad i

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2008, nummer: 159T
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ forskningsämne

    Miljö- och naturvårdsvetenskap
    Trädgårdsvetenskap/hortikultur

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/17637