Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

2003

Introduktion till mätning av träd och bestånd

Holmström, Hampus; Wilhelmsson, Erik; Lämås, Tomas; Nyström, Kenneth; Walheim, Mats

Publicerad i


Utgivare: SLU, Institutionen för skoglig resurshushållning