Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensartikel2008Öppen tillgång

Swedish rural inhabitants coping with change: Moose hunting, the school and the church

Gunnarsdotter, Yvonne

Nyckelord

Rural development; Rural change; rural community

Publicerad i

Rapporter Institutionen för stad och land
2008, nummer: 6/2008, sidor: 211-235
Titel: Peripheral Communities: Crisis, Continuity and Long-term Survival
ISBN: 978-91-85735-05-1
Utgivare: Department of Urban and Rural Development, Swedish University of Agricultural Science

Konferens

Peripheral Communities: Crisis, Continuity and Long-Term Survival

   SLU författare

  • Gunnarsdotter, Yvonne

   • Institutionen för landskapsplanering Ultuna, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ forskningsämne

  Ekonomi och näringsliv
  Samhällsvetenskap

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/18207