Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensartikel2003

Placeboeffekten - att skilja mellan terapi och självläkning. Homeopati och alternativmedicin - att skilja mellan tro och vetande

Appelgren, Lars-Erik

Publicerad i

Svensk Mjölk
2003, nummer: 7016-1
Utgivare: Svensk Mjölk Forskning

Konferens

Homeopati och alternativmedicin - att skilja mellan tro och vetande