Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2005

Gödslingsrekommendationer och optimala kvävegivor för lönsamhet och kväveeffektivitet i praktisk spannmålsodling: en förstudie av hur mycket gödselgivorna i praktiken skiljer sig från beräknat optimala givor enligt dagens officiella rekomendationer genom uppföljning av fältförsök och av gårdsdata från Lantmännens databas över Svenskt Sigill-gårdar

Stenberg, Maria; Bjurling, Erika; Gruvaeus, Ingemar; Gustafsson, Kjell

Nyckelord

kväve

Publicerad i

Teknisk rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2005, nummer: 1
Utgivare: Avdelningen för precisionsodling, Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU författare

  • Stenberg, Maria

   • Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ forskningsämne

  Agricultural Science

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/18256